ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Szczegóły informacji

0007.157.2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Traci moc

Sesja: nie dotyczy

Kadencja: nie dotyczy

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubus.

Data podjęcia/podpisania: 2016-11-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2016 nr pozycja 2439, opublikowano dnia: 2016-12-02

Tytuł aktu:

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Treść:

Niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr XII/69/15 z 28.10.2016 r i nr XIII/78/15 z 30.12.2015 r.
Z chwilą wejścia w życie uchwały nr 0007.326.2022 z 30.11.2022 r. niniejsza uchwała traci moc.

Załączniki