Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia od 2017

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
Nr aktu prawnego
0006.50.2020
Status
Projekt
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z Gminą Zabór Umowy Partnerskiej
Nr aktu prawnego
0006.49.2020
Status
Projekt
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych
Nr aktu prawnego
0006.48.2020
Status
Projekt
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020
Nr aktu prawnego
0006.47.2020
Status
Zmieniony
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0006.46.2020
Status
Projekt
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.45.2020
Status
Projekt
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu oraz opłat za noclegi w pokojach gościnnych w budynku Hali Sportowej „Lubuszanka"
Nr aktu prawnego
0050.118.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.115.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.114.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
0050.113.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji