ˆ

Zarządzenia

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050.17.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: "Budowa kolektora tłocznego łączącego istniejący kolektor w m. Nietkowice do przepompowni ścieków P2 w m. Będów"
Nr aktu prawnego
0050.16.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
0050.14.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.418.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.417.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0007.416.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0007.415.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0006.07.2024
Status
Projekt
Lp: 19
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024.
Nr aktu prawnego
0006.06.2024
Status
Projekt
Lp: 20
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
0050.11.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji