ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Nr aktu prawnego
0007.375.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ścieżki rowerowej w Laskach i Nietkowie oraz terenu Gminnego Centrum Bezpieczeństwa w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.374.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dobrzęcin, w obrębie Wysokie w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.373.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.372.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.98.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Nr aktu prawnego
0006.38.2023
Status
Projekt
Lp: 57
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ścieżki rowerowej w Laskach i Nietkowie oraz terenu Gminnego Centrum Bezpieczeństwa w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.37.2023
Status
Projekt
Lp: 58
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dobrzęcin, w obrębie Wysokie w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.36.2023
Status
Projekt
Lp: 59
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.35.2023
Status
Projekt
Lp: 60
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0006.34.2.2023
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji