Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 561
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.116.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 562
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Płoty
Nr aktu prawnego
0006.62.2022
Status
Projekt
Lp: 563
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej Sołectwa Sycowice
Nr aktu prawnego
0007.303.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 564
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.115.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 565
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
0006.61.2022
Status
Projekt
Lp: 566
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.60.2022
Status
Projekt
Lp: 567
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2033
Nr aktu prawnego
0006.59.2022
Status
Zmieniony
Lp: 568
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.58.2022
Status
Zmieniony
Lp: 569
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.114.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 570
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
0006.57.2022
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji