ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia do wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.153.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.152.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.151.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania : Budowa drogi gminnej nr 001210F ulica Kwiatowa w miejscowości Nietków, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.150.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Budowa drogi gminnej nr 001189F i 001190F w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.149.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.148.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.147.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.146.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.145.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.143.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji