ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-02-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0006.04.2023
Status
Projekt
Lp: 72
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
0006.03.2023
Status
Projekt
Lp: 73
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.02.2023
Status
Projekt
Lp: 74
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2023 roku
Nr aktu prawnego
0006.01.2023
Status
Projekt
Lp: 75
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.92.2022
Status
Projekt
Lp: 76
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0006.91.2022
Status
Projekt
Lp: 77
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
0006.90.2022
Status
Projekt
Lp: 78
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0006.89.2022
Status
Projekt
Lp: 79
Data podjęcia
2022-12-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0006.88.2022
Status
Projekt
Lp: 80
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzęcin i Wysokie w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.87.2022
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji