ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.58.2022
Status
Zmieniony
Lp: 62
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
0006.57.2022
Status
Projekt
Lp: 63
Data podjęcia
2022-09-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej Sołectwa Sycowice
Nr aktu prawnego
0006.56.2022
Status
Projekt
Lp: 64
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za rok 2021
Nr aktu prawnego
0006.44.2022
Status
Projekt
Lp: 65
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
0006.43.2022
Status
Projekt
Lp: 66
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.42.2022
Status
Projekt
Lp: 67
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
Nr aktu prawnego
0006.55.2022
Status
Projekt
Lp: 68
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2033
Nr aktu prawnego
0006.54.2022
Status
Zmieniony
Lp: 69
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
0006.53.2022
Status
Zmieniony
Lp: 70
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.52.2022
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji