ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 631
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.74.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 632
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków.
Nr aktu prawnego
0050.73.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 633
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.85.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 634
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.84.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 635
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Rynna Paklicy i Ołoboku”
Nr aktu prawnego
0007.290.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 636
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.289.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 637
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
0007.288.2022
Status
Traci moc
Lp: 638
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.287.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 639
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.80.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 640
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.77.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji