ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 601
Data podjęcia
2017-04-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Nietkowice
Nr aktu prawnego
BRM.0006.19.2017
Status
Projekt
Lp: 602
Data podjęcia
2017-03-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/290/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.18.2017
Status
Projekt
Lp: 603
Data podjęcia
2017-03-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Nr aktu prawnego
BRM.0006.17.2017
Status
Projekt
Lp: 604
Data podjęcia
2017-03-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Nr aktu prawnego
BRM.0006.16.2017
Status
Projekt
Lp: 605
Data podjęcia
2017-03-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
BRM.0006.15.2017
Status
Projekt
Lp: 606
Data podjęcia
2017-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zasad używania herbu i barw Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.14.2017
Status
Projekt
Lp: 607
Data podjęcia
2017-03-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
BRM.0006.13.2017
Status
Projekt
Lp: 608
Data podjęcia
2017-03-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
BRM.0006.12.2017
Status
Projekt
Lp: 609
Data podjęcia
2017-03-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.11.2017
Status
Wycofany
Lp: 610
Data podjęcia
2017-02-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2017 roku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.10.2017
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji