ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 591
Data podjęcia
2017-05-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian opisu granic stałych okregów wyborczych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.28.2017
Status
Projekt
Lp: 592
Data podjęcia
2017-05-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.27.2017
Status
Projekt
Lp: 593
Data podjęcia
2017-05-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.11.2.2017
Status
Projekt
Lp: 594
Data podjęcia
2017-05-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt apelu w sprawie budowy mostu drogowego przez rzekę Odrę w miejscowości Pomorsko - Gmina Sulechów
Nr aktu prawnego
BRM.0006.26.2017
Status
Projekt
Lp: 595
Data podjęcia
2017-04-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.25.2017
Status
Projekt
Lp: 596
Data podjęcia
2017-04-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.24.2017
Status
Projekt
Lp: 597
Data podjęcia
2017-04-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czerwieńsk, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Nr aktu prawnego
BRM.0006.23.2017
Status
Projekt
Lp: 598
Data podjęcia
2017-04-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.22.2017
Status
Projekt
Lp: 599
Data podjęcia
2017-04-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
BRM.0006.21.2017
Status
Projekt
Lp: 600
Data podjęcia
2017-04-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Płoty
Nr aktu prawnego
BRM.0006.20.2017
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji