ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 591
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
0006.17.2022
Status
Wycofany
Lp: 592
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.269.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 593
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nr aktu prawnego
0007.268.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 594
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wysokie Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.267.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 595
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.266.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 596
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Nr aktu prawnego
0007.265.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 597
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
0007.264.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 598
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie użytku ekologicznego na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.263.2022
Status
Traci moc
Lp: 599
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2022 roku
Nr aktu prawnego
0007.262.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 600
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2022 - 2027
Nr aktu prawnego
0007.261.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji