ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0007.430.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0007.429.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2024-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.37.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0006.24.2.2024
Status
Zmieniony
Lp: 45
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0006.23.2.2024
Status
Zmieniony
Lp: 46
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej części Nietkowic dla zlewni nr 5 oraz remont oczyszczalni ścieków w Dobrzęcinie"
Nr aktu prawnego
0050.36.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.22.2024
Status
Projekt
Lp: 48
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.21.2024
Status
Projekt
Lp: 49
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
0006.20.2024
Status
Projekt
Lp: 50
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
0006.19.2024
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji