ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
0006.62.2023
Status
Projekt
Lp: 22
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0006.69.2023
Status
Projekt
Lp: 23
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035
Nr aktu prawnego
0006.68.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 24
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0006.67.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 25
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.66.2023
Status
Projekt
Lp: 26
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035
Nr aktu prawnego
0006.65.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 27
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0006.64.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 28
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.63.2023
Status
Projekt
Lp: 29
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
0006.61.2023
Status
Projekt
Lp: 30
Data podjęcia
2023-11-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Czerwieńsk ze Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska"
Nr aktu prawnego
0006.60.2023
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji