ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-06-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.29.2.2024
Status
Zmieniony
Lp: 12
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
BRM.0006.28.2024
Status
Projekt
Lp: 13
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.27.2024
Status
Projekt
Lp: 14
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
BRM.0006.26.2024
Status
Projekt
Lp: 15
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich
Nr aktu prawnego
BRM.0006.25.2024
Status
Projekt
Lp: 16
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za rok 2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.24.2024
Status
Projekt
Lp: 17
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2023 rok
Nr aktu prawnego
BRM.0006.23.2024
Status
Projekt
Lp: 18
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czerwieńska wotum zaufania
Nr aktu prawnego
BRM.0006.22.2024
Status
Projekt
Lp: 19
Data podjęcia
2024-06-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.21.2024
Status
Projekt
Lp: 20
Data podjęcia
2024-06-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
BRM.0006.20.2024
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji