ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 511
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2023
Nr aktu prawnego
0007.292.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 512
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.291.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 513
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium
Nr aktu prawnego
0007.290.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 514
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Nr aktu prawnego
0007.289.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 515
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018-2023
Nr aktu prawnego
0007.288.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 516
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśniów Mały w Gminie Czerwieńsk na lata 2018 – 2024
Nr aktu prawnego
0007.287.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 517
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej i wyłączenia z użytkowania
Nr aktu prawnego
0007.286.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 518
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
0007.285.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 519
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.284.2018
Status
Zmieniony
Lp: 520
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Zagórze nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.283.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji