ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietkowice.
Nr aktu prawnego
0050.98.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.97.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.95.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.94.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.93.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.92.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.91.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.90.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.89.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.86.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji