ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.25.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
0050.24.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.20.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.21.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.18.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032
Nr aktu prawnego
0050.17.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.16.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 100440F, ulica Klonowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Bocznej w Czerwieńsku.
Nr aktu prawnego
0050.13.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołanie komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Płotach oraz budowa boiska ze sztuczną przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Płotach.
Nr aktu prawnego
0050.12.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.6.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji