ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.141.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanału tłocznego wraz z modernizacją przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR
Nr aktu prawnego
0050.138.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.137.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.136.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.135.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.134.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.133.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.132.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont ulic Rynek i z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.131.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Budowa domu przedpogrzebowego na działce nr ewid. 511 położonej w obrębie Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0050.130.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji