ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Nr aktu prawnego
0050.35.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.30.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowy stanowiących własność Gminy Czerwieńsk. Obręb Płoty.
Nr aktu prawnego
0050.34.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
0050.33.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.32.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2022 „ Programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk w wieku 65 lat i więcej realizowanego w latach 2020-2023”.
Nr aktu prawnego
0050.31.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do przekazywania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, a także wydania decyzji w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
0050.28.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do przekazywania informacja o przyznaniu dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
0050.27.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do przekazania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
0050.26.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do realizacji programu Ministra Rodziny i polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Nr aktu prawnego
0050.23.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji