ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 781
Data podjęcia
2017-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wyłonienia laureatów Konkursu Gminnego "Najpiękniejsza posesja w Gminie Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0050.61.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 782
Data podjęcia
2017-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.60.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 783
Data podjęcia
2017-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.59.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 784
Data podjęcia
2017-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Nietkowie.
Nr aktu prawnego
0050.58.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 785
Data podjęcia
2017-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.57.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 786
Data podjęcia
2017-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku.
Nr aktu prawnego
0050.56.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 787
Data podjęcia
2017-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
Nr aktu prawnego
0050.55.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 788
Data podjęcia
2017-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowe będące własnością Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.54.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 789
Data podjęcia
2017-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowe będące własnością Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.53.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 790
Data podjęcia
2017-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nieruchomości gminnej na nieruchomość stanowią współwłasność w udziale po 1/2 Andrzej Szymański 1/2 Radosław Szymański.
Nr aktu prawnego
0050.52.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji