ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 761
Data podjęcia
2017-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.105.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 762
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.104.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 763
Data podjęcia
2017-09-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050103.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 764
Data podjęcia
2017-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania; Modernizacia drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,580 km zlokalizowanej w obrębie Nietków
Nr aktu prawnego
0050.102.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 765
Data podjęcia
2017-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowe będące własnością Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.101.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 766
Data podjęcia
2017-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0050.100.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 767
Data podjęcia
2017-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.99.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 768
Data podjęcia
2017-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa wyposażenia nowoczesnych pracowni szkolnych: matematycznej, przyrodniczych i TIK - Szkolnego Centrum Multimedialnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku"
Nr aktu prawnego
0050.98.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 769
Data podjęcia
2017-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania zakresu szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych długotrwale utrzymującym się wysokim poziomem wód gruntowych na polach uprawnych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.97.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 770
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej postępowania w sprawie prowadzenia bazy danych oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej oraz określenia planu i zakresu kontroli bazy danych oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej • w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.96.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji