ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 751
Data podjęcia
2017-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.93.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 752
Data podjęcia
2017-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwu Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku do podejmowania czynności związanych z realizacją działania w ramach Rządowego programu „Bezpieczna*" w latach 2015-2018
Nr aktu prawnego
0050.92.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 753
Data podjęcia
2017-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.91.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 754
Data podjęcia
2017-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup niezbędnego sprzętu dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miasto Zielona Góra / Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Gminą Czerwieńsk - część III
Nr aktu prawnego
0050.90.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 755
Data podjęcia
2017-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.89.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 756
Data podjęcia
2017-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizacje zdań publicznych Gmina Czerwieńsk w 2017 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
0050.88.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 757
Data podjęcia
2017-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.87.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 758
Data podjęcia
2017-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Nr aktu prawnego
0050.86.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 759
Data podjęcia
2017-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Nr aktu prawnego
0050.85.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 760
Data podjęcia
2017-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.84.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji