ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.150.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietków.
Nr aktu prawnego
0050.149.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.148.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku.
Nr aktu prawnego
0050.140.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
0050.139.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na wybór Agenta Enisji Obligacji Gminy Czerwieńsk wraz ze specyfikacją warunków przetargu oraz powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji
Nr aktu prawnego
0050.134A.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
0050.166.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
0050.3.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.2.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.165.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji