ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2022.
Nr aktu prawnego
0050.42.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2022.
Nr aktu prawnego
0050.41.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków.
Nr aktu prawnego
0050.45.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków.
Nr aktu prawnego
0050.44 .2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Kasy Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.43.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Zagospodarowanie ternu wokół zbiornika wodnego w Płotach
Nr aktu prawnego
0050.40.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 100440F, ulica Klonowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Bocznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.39.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Nr aktu prawnego
0050.38.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.37.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.36.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji