ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 671
Data podjęcia
2017-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane będące własnością Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.20.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 672
Data podjęcia
2017-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących uprawnienia do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, jak również do realizacji w imieniu Burmistrza Czerwieńska innych zadań, których realizacja powierzona została Gminie Czerwieńsk ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem"
Nr aktu prawnego
0050.19.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 673
Data podjęcia
2017-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.18.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 674
Data podjęcia
2017-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnych położonych w obrębie miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.17.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 675
Data podjęcia
2017-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość zabudowaną będącą własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.16.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 676
Data podjęcia
2017-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych będącej własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.15.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 677
Data podjęcia
2017-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Nietkowie.
Nr aktu prawnego
0050.14.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 678
Data podjęcia
2017-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.13.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 679
Data podjęcia
2017-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
0050.12.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 680
Data podjęcia
2017-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra
Nr aktu prawnego
0050.11.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji