ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Mały.
Nr aktu prawnego
0050.161.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa do pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.160.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.159.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
Nr aktu prawnego
0050.158.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
Nr aktu prawnego
0050.157.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Lesniów Mały.
Nr aktu prawnego
0050.153..2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, ewakuacji i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.153.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.152..2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.152.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone nieczystości płynne do kanału Ołobok
Nr aktu prawnego
0050.151.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji