ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do przeprowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach
Nr aktu prawnego
0050.63.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2022 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 oraz Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
Nr aktu prawnego
0050.68.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.65.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.64.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" znajdującej się w Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.62.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.61.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.59.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022 - 2025 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.58.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: "Budowa ulicy Strażackiej i Krzywej w Nietkowie gmina Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0050.57.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.56.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji