ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.92.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.91.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.90.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.89.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.86.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.79.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
Nr aktu prawnego
0050.78.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.75.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.74.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków.
Nr aktu prawnego
0050.73.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji