ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020
Nr aktu prawnego
0050.82.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.96.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowyxh samorządowych instytucji kultury za rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.83.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.102.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.99.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietkowice.
Nr aktu prawnego
0050.98.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.97.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.95.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.94.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.93.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji