ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Wiejskim Domu Kultury w Laskach
Nr aktu prawnego
0050.163.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Świetlicy Wiejskiej w Sycowicach
Nr aktu prawnego
0050.162.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0050.161.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.160.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Nr aktu prawnego
0050.159.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.158.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
0050.157.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.156.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.155.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2022-2027
Nr aktu prawnego
0050.154A.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji