ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Nr aktu prawnego
0050.151B.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
0050.166.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"
Nr aktu prawnego
0050.1..2022
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.4.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty.
Nr aktu prawnego
0050.05.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
0050.10.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.9.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.1.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.165.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.164.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji