ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do przekazywania informacja o przyznaniu dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
0050.27.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do przekazania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
0050.26.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do realizacji programu Ministra Rodziny i polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Nr aktu prawnego
0050.23.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
Nr aktu prawnego
0050.22.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko kierownicze urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.19..2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w spawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.19.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk oraz określenia form i specjalności kształcenia
Nr aktu prawnego
0050.15.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.25.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
0050.24.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.20.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji