ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 631
Data podjęcia
2016-09-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie deklaracji współpracy oraz udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerwieńsk Gminie Nowogród Bobrzański w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych o numerach: 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
Nr aktu prawnego
BRM.0006.56.2016
Status
Projekt
Lp: 632
Data podjęcia
2016-08-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk umowy o współpracy oraz udzieleniu pomocy finansowej Gminie Nowogród Bobrzański w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.m "Przebudowa dróg gminnych ul. Nadbrzeżna. nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe w m. Nowogród Bobrzański" w ramach Programu Wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Nr aktu prawnego
BRM.0006.53.2016
Status
Projekt
Lp: 633
Data podjęcia
2016-08-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.52.2016
Status
Projekt
Lp: 634
Data podjęcia
2016-08-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
BRM.0006.51.2016
Status
Projekt
Lp: 635
Data podjęcia
2016-08-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z gminami: Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyna nad Odrą Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia przez gminę: Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów,n Zielona Góra, Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyna nad Odrą Gminie Nowa Sól- Miasto zadań publicznych.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.50.2016
Status
Projekt
Lp: 636
Data podjęcia
2016-06-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.48(2).2016
Status
Projekt
Lp: 637
Data podjęcia
2016-06-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk za rok 2016
Nr aktu prawnego
BRM.0006.47(2).2016
Status
Projekt
Lp: 638
Data podjęcia
2016-06-23
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Czerwieńsk aportu do spółki "POMAK" Sp. z o. o. w Czerwieńsku oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.49.2016
Status
Projekt
Lp: 639
Data podjęcia
2016-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.48.2016
Status
Projekt
Lp: 640
Data podjęcia
2016-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
BRM.0006.47.2016
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji