ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 621
Data podjęcia
2017-01-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2018 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.03.2017
Status
Zmieniony
Lp: 622
Data podjęcia
2017-01-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.02.2017
Status
Projekt
Lp: 623
Data podjęcia
2017-01-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego lasów ochronnych położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.01.2017
Status
Projekt
Lp: 624
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2018
Nr aktu prawnego
BRM.0006.82.2016
Status
Projekt
Lp: 625
Data podjęcia
2016-12-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2017 rok
Nr aktu prawnego
BRM.0006.80.2016
Status
Projekt
Lp: 626
Data podjęcia
2016-12-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.81.2016
Status
Projekt
Lp: 627
Data podjęcia
2016-12-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2017 rok
Nr aktu prawnego
BRM.0006.79.2016
Status
Projekt
Lp: 628
Data podjęcia
2016-12-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
BRM.0006.78.2016
Status
Projekt
Lp: 629
Data podjęcia
2016-11-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.77.2016
Status
Projekt
Lp: 630
Data podjęcia
2016-11-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
BRM.0006.76.2016
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji