ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 611
Data podjęcia
2017-02-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Nr aktu prawnego
BRM.0006.08.2017 (2)
Status
Projekt
Lp: 612
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.09.2017
Status
Projekt
Lp: 613
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Nr aktu prawnego
BRM.0006.08.2017
Status
Wycofany
Lp: 614
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.07.2017 (2)
Status
Projekt
Lp: 615
Data podjęcia
2017-02-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.07.2017
Status
Zmieniony
Lp: 616
Data podjęcia
2017-02-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.06.2017
Status
Wycofany
Lp: 617
Data podjęcia
2017-02-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku zbadania skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
BRM.0006.05.2017
Status
Projekt
Lp: 618
Data podjęcia
2017-02-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.03.2017 (2)
Status
Projekt
Lp: 619
Data podjęcia
2017-01-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.04.2017
Status
Projekt
Lp: 620
Data podjęcia
2017-01-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2018 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.03.2017
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji