ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 551
Data podjęcia
2017-11-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nietkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Nietkowicach
Nr aktu prawnego
BRM.0006.68.2017
Status
Projekt
Lp: 552
Data podjęcia
2017-11-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie
Nr aktu prawnego
BRM.0006.67.2017
Status
Projekt
Lp: 553
Data podjęcia
2017-11-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.66.2017
Status
Projekt
Lp: 554
Data podjęcia
2017-11-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.65.2017
Status
Projekt
Lp: 555
Data podjęcia
2017-11-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Nr aktu prawnego
BRM.0006.64.2017
Status
Zmieniony
Lp: 556
Data podjęcia
2017-10-30
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Nr aktu prawnego
BRM.0006.63.2017
Status
Projekt
Lp: 557
Data podjęcia
2017-10-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2023.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.62.2017
Status
Projekt
Lp: 558
Data podjęcia
2017-10-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.61(2).2017
Status
Projekt
Lp: 559
Data podjęcia
2017-10-23
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
0006.61.2017
Status
Projekt
Lp: 560
Data podjęcia
2017-10-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie miasta Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.60.2017
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji