ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadanie pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały"
Nr aktu prawnego
0006.44.2023
Status
Projekt
Lp: 32
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w Zagórzu"
Nr aktu prawnego
0006.43.2023
Status
Projekt
Lp: 33
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0006.42.2023
Status
Projekt
Lp: 34
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0006.41.2023
Status
Projekt
Lp: 35
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Płoty w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.40.2023
Status
Projekt
Lp: 36
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla gruntów stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.39.2023
Status
Projekt
Lp: 37
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Nr aktu prawnego
0006.38.2023
Status
Projekt
Lp: 38
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ścieżki rowerowej w Laskach i Nietkowie oraz terenu Gminnego Centrum Bezpieczeństwa w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.37.2023
Status
Projekt
Lp: 39
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dobrzęcin, w obrębie Wysokie w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.36.2023
Status
Projekt
Lp: 40
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.35.2023
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji