ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
0006.20.2024
Status
Projekt
Lp: 22
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
0006.19.2024
Status
Projekt
Lp: 23
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
Nr aktu prawnego
0006.18.2024
Status
Projekt
Lp: 24
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
Nr aktu prawnego
0006.17.2024
Status
Projekt
Lp: 25
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2026 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.16.2.2024
Status
Zmieniony
Lp: 26
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.15.2024
Status
Projekt
Lp: 27
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu
Nr aktu prawnego
0006.14.2024
Status
Projekt
Lp: 28
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2024 roku
Nr aktu prawnego
0006.13.2024
Status
Projekt
Lp: 29
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0006.12.2024
Status
Projekt
Lp: 30
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0006.11.2.2024
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji