ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie użytku ekologicznego "Pętla Odry III" na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.33.2023
Status
Projekt
Lp: 22
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.32.2023
Status
Projekt
Lp: 23
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2022 rok
Nr aktu prawnego
0006.31.2023
Status
Projekt
Lp: 24
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czerwieńska wotum zaufania
Nr aktu prawnego
0006.30.2023
Status
Projekt
Lp: 25
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0006.29.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 26
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.28.2023
Status
Projekt
Lp: 27
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla gruntu stanowiącego własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.27.2023
Status
Projekt
Lp: 28
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023
Nr aktu prawnego
0006.26.2023
Status
Projekt
Lp: 29
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu
Nr aktu prawnego
0006.25.2023
Status
Projekt
Lp: 30
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0006.24.2.2023
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji