ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2031
Data podjęcia
2016-10-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
BRM.0006.65.2016
Status
Projekt
Lp: 2032
Data podjęcia
2016-10-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
Nr aktu prawnego
BRM.0006.64.2016
Status
Projekt
Lp: 2033
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie realizacji w partnerstwie z Gminą Nowogród Bobrzański, Gminą Świdnica, Miastem Zielona Góra oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra projektu pn.: „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk”
Nr aktu prawnego
0007.152.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2034
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.151.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2035
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.150.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2036
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0007.149.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2037
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.148.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2038
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2016-2020
Nr aktu prawnego
0007.147.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2039
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
0007.146.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2040
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.145.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji