ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Nr aktu prawnego
0006.66.2022
Status
Projekt
Lp: 102
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwieńsk na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029
Nr aktu prawnego
0006.65.2022
Status
Zmieniony
Lp: 103
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Czerwieńsk do realizacji części zadania publicznego
Nr aktu prawnego
0006.64.2022
Status
Projekt
Lp: 104
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
0006.63.2022
Status
Projekt
Lp: 105
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Płoty
Nr aktu prawnego
0006.62.2022
Status
Projekt
Lp: 106
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
0006.61.2022
Status
Projekt
Lp: 107
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.60.2022
Status
Projekt
Lp: 108
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2033
Nr aktu prawnego
0006.59.2022
Status
Zmieniony
Lp: 109
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.58.2022
Status
Zmieniony
Lp: 110
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
0006.57.2022
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji