ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty.
Nr aktu prawnego
0050.24.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty.
Nr aktu prawnego
0050.23.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.12.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.42.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2024 BURMISTRZA CZERWIEŃSKA z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko kierownicze urzędnicze – Zastępca Skarbnika Gminy
Nr aktu prawnego
0050.38.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu
Nr aktu prawnego
0007.438.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2024 roku
Nr aktu prawnego
0007.437.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
0007.436.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
0007.435.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
Nr aktu prawnego
0007.434.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji