ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0007.256.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2022 rok
Nr aktu prawnego
0007.255.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2022 rok
Nr aktu prawnego
0007.254.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nietków (ul. Źródlana)
Nr aktu prawnego
0007.253.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.252.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.251.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.250.2021
Status
Traci moc
Lp: 78
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.249.2021
Status
Zmieniony
Lp: 79
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
0007.248.2021
Status
Zmieniony
Lp: 80
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.247.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji