ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
0007.292.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.291.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Rynna Paklicy i Ołoboku”
Nr aktu prawnego
0007.290.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.289.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
0007.288.2022
Status
Traci moc
Lp: 106
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.287.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.286.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.285.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej Sołectwa Laski
Nr aktu prawnego
0007.284.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Płoty
Nr aktu prawnego
0007.283.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji