ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.69.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań budżetowych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.68.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.67.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.66.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.64.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.63.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.62.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.61.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0050.60.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.57.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji