ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 831
Data podjęcia
2017-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płotach, gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.31.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2017-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.30.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Zagórze, gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.29.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura", Działanie 4.5 „Kapitał przyrodniczy regionu", Poddziałanie 4.5.2. „Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra"
Nr aktu prawnego
0050.28.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 835
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Płotach
Nr aktu prawnego
0050.27.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2017-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu Strategi Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2011 - 2018.
Nr aktu prawnego
0050.26.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.25.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 838
Data podjęcia
2017-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0050.24.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 839
Data podjęcia
2017-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników projektów "Lepsze jutro" realizowanego przez Zielona Góra / Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Gminą Czerwieńsk na rok 2017 - część I.
Nr aktu prawnego
0050.23.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 840
Data podjęcia
2017-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
powołania Zespołu Projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
0050.22.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji