ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2017-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016.
Nr aktu prawnego
0050.43.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 822
Data podjęcia
2017-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.42.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 47 Burmistrza Czerwieńska z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.
Nr aktu prawnego
0050.41.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 824
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania pomocy rodzinie w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.40.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 825
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
Nr aktu prawnego
0050.39.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.38.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2017-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.37.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2017-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
0050.36.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 829
Data podjęcia
2017-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.35.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2017-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zakup niezbędnego sprzętu dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miasto Zielona Góra / Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Gminą Czerwieńsk na rok 2017 - część I.
Nr aktu prawnego
0050.34.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji