ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 801
Data podjęcia
2017-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Zagórze, gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.63.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 802
Data podjęcia
2017-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Zagórze, gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.62.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 803
Data podjęcia
2017-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wyłonienia laureatów Konkursu Gminnego "Najpiękniejsza posesja w Gminie Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0050.61.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 804
Data podjęcia
2017-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.60.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 805
Data podjęcia
2017-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.59.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 806
Data podjęcia
2017-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Nietkowie.
Nr aktu prawnego
0050.58.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 807
Data podjęcia
2017-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.57.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 808
Data podjęcia
2017-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku.
Nr aktu prawnego
0050.56.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 809
Data podjęcia
2017-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
Nr aktu prawnego
0050.55.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 810
Data podjęcia
2017-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowe będące własnością Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.54.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji