ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 791
Data podjęcia
2017-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Zagórze, gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.49.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 792
Data podjęcia
2017-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.48.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 793
Data podjęcia
2017-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zakup niezbędnego sprzętu dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miasto Zielona Góra / Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Gminą Czerwieńsk na rok 2017 - część II.
Nr aktu prawnego
0050.47.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 794
Data podjęcia
2017-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.46.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 795
Data podjęcia
2017-05-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płotach, gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.45.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 796
Data podjęcia
2017-05-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Zagórze, gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.44.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 797
Data podjęcia
2017-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016.
Nr aktu prawnego
0050.43.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 798
Data podjęcia
2017-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.42.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 799
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 47 Burmistrza Czerwieńska z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.
Nr aktu prawnego
0050.41.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 800
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania pomocy rodzinie w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.40.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji