ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.162.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.156.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.155.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.154.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania : Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych
Nr aktu prawnego
0050.147.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych
Nr aktu prawnego
0050.146.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w spriwie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze - inspektora ds. obsługi Biura Rady
Nr aktu prawnego
0050.145.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.144.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.143.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.142.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji