ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 761
Data podjęcia
2017-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.130.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 762
Data podjęcia
2017-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości gruntowych będących własnością Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
0050.129.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 763
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.128.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 764
Data podjęcia
2017-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku do podejmowania czynności związanych z realizacją działań w ramach Rządowych programów "Aktywna tablica" oraz na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w 2017 roku.
Nr aktu prawnego
0050.127.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 765
Data podjęcia
2017-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Nietkowie obręb Nietków działa nr 1230/2 Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.126.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 766
Data podjęcia
2017-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.125.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 767
Data podjęcia
2017-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne na terenie Aglomeracji Zielonogórskiej w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.123.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 768
Data podjęcia
2017-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.122.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 769
Data podjęcia
2017-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.121.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 770
Data podjęcia
2017-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
0050.120.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji