ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 731
Data podjęcia
2017-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przydziału pracownikom odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.113.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 732
Data podjęcia
2017-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zdań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2017.
Nr aktu prawnego
0050.112.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 733
Data podjęcia
2017-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową będącą własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.111.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 734
Data podjęcia
2017-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.110.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 735
Data podjęcia
2017-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Nietkowie
Nr aktu prawnego
0050.109.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 736
Data podjęcia
2017-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie gminy i Miasta
Nr aktu prawnego
0050.108.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 737
Data podjęcia
2017-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli
Nr aktu prawnego
0050.107.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 738
Data podjęcia
2017-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.106.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 739
Data podjęcia
2017-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.105.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 740
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.104.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji